Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zadrzewianie - zapytanie ofertowe. Piotr Sypniewski 2017-10-17 07:37:46 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - bariera w Szymankowie Piotr Sypniewski 2017-10-12 12:59:00 dodanie dokumentu
Zakup ciągnika dla ZDP Piotr Sypniewski 2017-10-09 17:22:40 dodanie dokumentu
Zapytanie o cenę na wykonanie utwardzenia pobocza Piotr Sypniewski 2017-08-30 18:41:27 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - ścinka pobocza Piotr Sypniewski 2017-08-25 10:23:13 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne RIO - maj 2017 Piotr Sypniewski 2017-06-27 12:59:42 edycja dokumentu
Wystąpienie pokontrolne RIO - maj 2017 Piotr Sypniewski 2017-06-27 12:59:23 dodanie dokumentu
Protoków z kontroli RIO - maj 2017 Piotr Sypniewski 2017-06-27 12:58:39 dodanie dokumentu
Remont dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2017r. - zadanie 1 Piotr Sypniewski 2017-06-14 08:36:43 usunięcie załacznika
Budowa obiektu inżynierskiego. Piotr Sypniewski 2017-06-12 11:17:58 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa Piotr Sypniewski 2017-06-09 08:12:46 dodanie dokumentu
Remont dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2017r. - zadanie 1 Piotr Sypniewski 2017-05-24 11:51:36 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Piotr Sypniewski 2017-05-16 19:16:22 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - przeglądy obiektów mostowych Piotr Sypniewski 2017-05-09 11:23:13 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania koszenia pobocza. Piotr Sypniewski 2017-05-08 09:42:58 dodanie dokumentu
Zapytanie o cenę - wykonanie mechanicznej odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych. Piotr Sypniewski 2017-04-18 14:21:02 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - dostarczenie znaków drogowych Piotr Sypniewski 2017-04-10 19:57:36 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania ścinki pobocza. Piotr Sypniewski 2017-04-05 09:31:19 dodanie dokumentu
Remont dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2017r. Piotr Sypniewski 2017-03-31 13:32:37 dodanie dokumentu
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w powiecie malborskim. Piotr Sypniewski 2017-03-30 13:11:29 dodanie dokumentu
Zmiana planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku Piotr Sypniewski 2017-03-21 19:43:44 dodanie dokumentu
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w powiecie malborskim Piotr Sypniewski 2017-03-14 14:36:48 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku na rok 2017 Piotr Sypniewski 2017-02-08 08:14:38 dodanie dokumentu
SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU Z PASA DROGOWEGO DRÓG POWIATOWYCH POWIATU MALBORSKIEGO Piotr Sypniewski 2017-01-19 22:34:38 dodanie dokumentu
Zakup i montaż bariery drogowej energochłonnej typu N2W2B w pasie drogi powiatowej nr 2917G i nr 2918G w miejscowości Szymankowo, Gmina Lichnowy Piotr Sypniewski 2016-12-19 16:36:18 usunięcie załacznika
Zakup i dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim. Piotr Sypniewski 2016-11-28 14:33:41 dodanie dokumentu
Zakup i montaż bariery drogowej energochłonnej typu N2W2B w pasie drogi powiatowej nr 2917G i nr 2918G w miejscowości Szymankowo, Gmina Lichnowy Piotr Sypniewski 2016-11-22 09:35:49 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim Piotr Sypniewski 2016-11-17 08:59:29 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim Piotr Sypniewski 2016-11-17 08:57:10 dodanie dokumentu
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W SEZONIE ZIMOWYM OD DNIA 01.01.2017r. DO DNIA 31.12.2017r. Piotr Sypniewski 2016-11-07 16:57:31 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dot. frezowania pni, podcinki drzew, wycinki krzaków Piotr Sypniewski 2016-09-06 16:51:07 dodanie dokumentu
Przebudowa mostu w miejscowości Tropiszewo Piotr Sypniewski 2016-06-20 14:53:06 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na przepust w miejscowości Pordenowo w ciągu drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo - Lichnowy. Piotr Sypniewski 2016-06-16 13:39:51 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowej na remont dróg powiatowych w powiecie malborskim realizowanej w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na rok 2017. Piotr Sypniewski 2016-06-16 13:36:06 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych pod nazwą: "Przebudowa mostu w miejscowości Tropiszewo". Piotr Sypniewski 2016-06-14 14:12:43 dodanie dokumentu
Przebudowa mostu w miejscowości Tropiszewo Piotr Sypniewski 2016-06-02 11:09:12 dodanie dokumentu
Przebudowa mostu w miejscowości Tropiszewo Piotr Sypniewski 2016-06-02 11:07:49 usunięcie dokument
Przebudowa mostu w miejscowości Tropiszewo Piotr Sypniewski 2016-06-02 11:06:27 dodanie dokumentu
Wykonanie usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót drogowych. Piotr Sypniewski 2016-05-12 14:42:31 dodanie dokumentu
Wykonanie koszenia pobocza na drogach powiatowych Piotr Sypniewski 2016-04-28 13:29:33 dodanie dokumentu