Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym w 2019 roku. 2018-11-22 19:17:16 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - zakup znaków 2018-11-26 19:00:08 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawy soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim 2018-11-14 17:53:05 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim 2018-11-14 17:55:13 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe 2018-09-30 14:10:46 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe o cenę ustawienia bariery drogowej energochłonnej typu N2W2B. 2018-10-15 13:18:33 Minął termin składania ofert
Remont dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2018r 2018-09-20 12:16:46 Minął termin składania ofert
Remont dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2018r 2018-08-29 07:11:53 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji. 2018-07-10 19:59:42 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe dot. wykonania dokumentacji projektowej mostów. 2018-07-05 00:12:45 Minął termin składania ofert
Remont dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2018r. 2018-07-11 11:00:17 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - utwardzenie pobocza 2018-05-15 23:20:39 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na koszenie poboczy 2018-05-12 00:48:42 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - ścinka pobocza 2018-04-27 01:18:40 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - odnowa oznakowania poziomego 2018-04-30 21:23:33 Minął termin składania ofert
Sprzedaż kosiarki rotacyjnej Z-042 2018-04-19 18:22:52 Minął termin składania ofert
Sprzedaż kosiarki rotacyjnej Z-042 2018-04-07 09:31:01 Minął termin składania ofert
Sprzedaż kosiarki rotacyjnej Z-042 2018-03-29 20:27:12 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski 2018-04-03 20:54:58 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni dróg powiatowych w powiecie malborskim 2018-03-26 13:55:34 Minął termin składania ofert
Sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C 355 2018-02-20 14:28:12 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - dostarczenie znaków drogowych pionowych 2018-02-20 14:30:05 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - usługa związana z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Ofertę należy złożyć na każde zadanie osobno. 2018-02-20 14:35:18 Minął termin składania ofert
Przebudowa dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2018r. 2018-07-13 08:00:34 Minął termin składania ofert
Sprzedaż drzewa na pniu z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego 2018-02-01 09:55:19 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim 2017-12-15 09:04:05 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na ścinkę pobocza 2017-12-05 15:06:21 Minął termin składania ofert
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W SEZONIE ZIMOWYM OD DNIA 01.01.2018r. DO DNIA 31.12.2018r. 2017-12-14 11:08:41 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim. 2017-12-14 14:08:16 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim. 2017-12-14 14:08:50 Minął termin składania ofert
Zakup ciągnika dla ZDP w Malborku 2017-11-17 16:11:44 Minął termin składania ofert
Zadrzewianie - zapytanie ofertowe. 2017-10-20 11:58:36 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - bariera w Szymankowie 2017-10-23 18:23:49 Minął termin składania ofert
Zakup ciągnika dla ZDP 2017-10-20 13:36:07 Minął termin składania ofert
Zapytanie o cenę na wykonanie utwardzenia pobocza 2017-09-05 11:52:45 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - ścinka pobocza 2017-08-30 18:39:17 Minął termin składania ofert
Budowa obiektu inżynierskiego. 2017-07-11 13:07:35 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa 2017-06-09 08:12:46 Minął termin składania ofert
Remont dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2017r. - zadanie 1 2017-06-14 07:55:05 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 2017-06-14 08:39:19 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - przeglądy obiektów mostowych 2017-05-23 13:50:55 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania koszenia pobocza. 2017-05-15 14:32:40 Minął termin składania ofert
Zapytanie o cenę - wykonanie mechanicznej odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych. 2017-04-26 18:41:07 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - dostarczenie znaków drogowych 2017-04-27 13:18:42 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania ścinki pobocza. 2017-04-13 13:05:13 Minął termin składania ofert
Remont dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2017r. 2017-06-08 17:36:32 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w powiecie malborskim. 2017-04-25 17:41:35 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w powiecie malborskim 2017-03-29 17:37:42 Minął termin składania ofert
SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU Z PASA DROGOWEGO DRÓG POWIATOWYCH POWIATU MALBORSKIEGO 2017-02-06 20:44:13 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim. 2016-12-06 17:28:29 Minął termin składania ofert
Zakup i montaż bariery drogowej energochłonnej typu N2W2B w pasie drogi powiatowej nr 2917G i nr 2918G w miejscowości Szymankowo, Gmina Lichnowy 2016-12-19 16:34:59 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim 2016-11-25 16:57:53 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim 2016-11-25 13:08:16 Minął termin składania ofert
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W SEZONIE ZIMOWYM OD DNIA 01.01.2017r. DO DNIA 31.12.2017r. 2016-12-05 16:02:35 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe dot. frezowania pni, podcinki drzew, wycinki krzaków 2016-09-23 12:50:59 Minął termin składania ofert
Przebudowa mostu w miejscowości Tropiszewo 2016-07-12 15:30:33 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na przepust w miejscowości Pordenowo w ciągu drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo - Lichnowy. 2016-07-05 13:49:43 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania dokumentacji projektowej na remont dróg powiatowych w powiecie malborskim realizowanej w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na rok 2017. 2016-07-07 09:48:00 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych pod nazwą: "Przebudowa mostu w miejscowości Tropiszewo". 2016-07-07 20:57:44 Minął termin składania ofert
Przebudowa mostu w miejscowości Tropiszewo 2016-06-17 12:46:35 Minął termin składania ofert
Wykonanie usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót drogowych. 2016-06-01 13:48:09 Minął termin składania ofert
Wykonanie koszenia pobocza na drogach powiatowych 2016-05-10 11:28:32 Minął termin składania ofert
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu malborskiego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych wraz z przebudową obiektu mostowego na przepust w miejscowości Lichnówki 2016-05-31 12:23:53 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w powiecie malborskim ( grysem bazaltowym i emulsją oraz masą bitumiczną na gorąco ) 2016-05-05 10:19:47 Minął termin składania ofert
SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU Z PASA DROGOWEGO DRÓG POWIATOWYCH POWIATU MALBORSKIEGO 2016-05-05 12:56:31 Minął termin składania ofert
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W SEZONIE ZIMOWYM OD DNIA 01.01.2016r. DO DNIA 31.12.2016r. 2016-04-25 10:52:09 Minął termin składania ofert
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W SEZONIE ZIMOWYMOD DNIA 01.11.2015r. DO DNIA 31.12.2015r. 2016-05-05 12:59:20 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni i podbudów ( grysami i emulsją oraz masą bitumiczną na gorąco) 2016-05-05 12:57:03 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni i podbudów ( grysami i emulsją oraz masą bitumiczną na gorąco) 2016-05-05 12:57:16 Minął termin składania ofert
Remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2016-05-05 12:57:35 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12. 2015r. 2016-04-25 10:53:07 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015r. 2016-04-27 11:42:50 Minął termin składania ofert
Sprzedaż drzewa na pniu z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego 2016-05-05 12:57:50 Minął termin składania ofert
Sprzedaż drzewa na pniu z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego 2016-05-05 12:58:04 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót drogowych: "Przebudowa i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2014r 2014-03-07 14:38:53 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót drogowych: "Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni oraz remontu chodnika i zatoki postojowej na drogach w powiecie malborskim". 2014-03-17 14:43:22 Minął termin składania ofert
Przebudowa i remont dróg w powiecie malborski w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2014r 2014-03-06 18:48:44 Minął termin składania ofert
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni oraz remontu chodnika i zatoki postojowej na drogach w powiecie malborskim 2014-03-17 14:46:38 Minął termin składania ofert
Sprzedaż drzewa na pniu z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego 2014-01-22 13:28:37 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 2014-01-03 11:25:01 Minął termin składania ofert
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W SEZONIE ZIMOWYM OD DNIA 01.01.2014r. DO DNIA 31.12.2014r. 2013-12-06 19:04:43 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim 2013-12-04 18:18:25 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim. 2013-12-04 18:19:20 Minął termin składania ofert
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W SEZONIE ZIMOWYM OD DNIA 01.01.2014r. DO DNIA 31.12.2014r. 2013-12-04 18:20:05 Minął termin składania ofert
Wykonanie remontu cząstkowego oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na drogach powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku. 2013-10-04 09:21:27 Minął termin składania ofert
Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki Daewo-FSO Lanos nr rej. GMB N929 2013-08-21 11:12:55 Minął termin składania ofert
Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku ogłasza drugi przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki Daewoo-FSO Lanos Nr. Rej. GMB N929 2013-07-24 12:54:46 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dróg powiatowych w powiecie malborskim realizowanej w ramach NPPDL w roku 2014 etap III 2013-07-30 13:15:18 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót drogowych: Remont drogi powiatowej nr 2907G Królewo-Klecie-Krzyżanowo na odcinku przez miejscowość Klecie oraz remont drogi powiatowej nr 2912G Złotowo-Szropy na odcinku od Złotowa do granicy powiatu. 2013-07-15 10:33:38 Minął termin składania ofert
Remont drogi powiatowej nr 2907G Królewo-Klecie-Krzyżanowo na odcinku przez miejscowość Klecie oraz remont drogi powiatowej nr 2912G Złotowo-Szropy na odcinku od Złotowa do granicy powiatu. 2013-07-15 10:36:15 Minął termin składania ofert
Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki Daewoo-FSO Lanos nr rej. GMB N929 2013-06-19 11:00:28 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót drogowych: Remont drogi powiatowej nr 2904G Cisy Pogorzała Wieś - Miłoradz 2013-07-01 19:15:09 Minął termin składania ofert
Remont drogi powiatowej nr 2904G Cisy-Pogorzała Wieś-Miłoradz na odcinku od granicy Gminy Miłoradz do skrzyżowania w Pogorzałej Wsi 2013-07-01 12:14:44 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót drogowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 2905G Malbork-Grobelno-Kraśniewo ( minimalna długość drogi objęta remontem przez wieś Grobelno to 1300mb )oraz remont drogi powiatowej nr 2904G Cisy-Pogorzała Wieś-Miłoradz na odcinku od skrzyżowania w Kraśniewie ( z drogą powiatową w kierunku Grobelno ) do granicy Gminy Miłoradz. 2013-06-20 13:21:45 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej nr 2905G Malbork-Grobelno-Kraśniewo ( minimalna długość drogi objęta remontem przez wieś Grobelno to 1300mb ) oraz remont drogi powiatowej nr 2904G Cisy - Pogorzała Wieś - Miłoradz na odcinku od skrzyżowania w Kraśniewie ( z drogą powiatową w kierunku Grobelno ) do granicy Gminy Miłoradz. 2016-05-05 12:58:20 Minął termin składania ofert
Wykonanie remontu na drogach powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku. 2013-03-14 12:14:31 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim 2013-01-25 13:31:26 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013r. zadanie 10. 2013-01-02 13:13:17 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. 2012-12-18 14:32:55 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni chodnika i drogi powiatowej na terenie powiatu malborskiego. 2012-10-18 09:38:11 Minął termin składania ofert
Pielęgnacja i odbudowa zadrzewienia przydrożnego przy drogach powiatowych w powiecie malborskim. 2012-09-17 14:24:07 Minął termin składania ofert
Remont drogi powiatowej nr 2927G Świerki - Lasowice Wielkie - Tragamin, na odcinku przez wieś Lasowice Wielkie. 2012-08-30 09:44:14 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dróg powiatowych nr 2909G Dk 22 - Kraszewo - Parwark i nr 2907G Królewo - Klecie - Krzyżanowo o łącznej długości ok. 2,40km 2012-08-22 13:28:01 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji o nazwie:Remont dróg powiatowych i chodnika zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku. 2012-08-10 13:07:43 Minął termin składania ofert